Wrocław |   Telefon: 71 756 98 73, 71 718 22 62   |     E-mail:   |     vCard: pobierz wizytówkęakceptujemy płatnościPłatność PayPal

Dziedziny prawa - adwokat Wrocław

 

Dochodzenie należności w postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym

Oferuję Państwu wsparcie w zakresie sporów o zapłatę z różnych tytułów (zapłata za towar, zapłata odszkodowania, zapłata wynagrodzenia, zapłata przewoźnego).
Niejednokrotnie okazuje się, że pomimo wygrania sprawy nie udaje się wyegzekwować należności, albowiem dłużnik „uciekł z majątkiem”. W takiej sytuacji oferuję Państwu kompleksową pomoc na etapie postępowania egzekucyjnego, poprzez aktywne wsparcie komorników w poszukiwaniu majątku. Jest to konieczne wtedy, gdy standardowa procedura poszukiwaniu majątku (tj. ustalenie co w danej chwili należy do dłużnika) nie jest wystarczająca. Wielu dłużników w obliczu długów wyzbywa się majątku, wprowadza intercyzę i dokonuje podziału majątku wspólnego etc. Dotarcie do tych informacji wymaga zazwyczaj aktywnej postawy wierzyciela i profesjonalnej obsługi prawnej.

Reprezentacja wobec urzędów

Posiadam doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców wobec Urzędu Regulacji Energetyki (Farmy wiatrowe, koncesje na obrót paliwami, spory w zakresie warunków przyłączenia do sieci), Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Transportu Kolejowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wsparcie polskich podmiotów, w tym eksporterów, wobec podmiotów zagranicznych

polscy przedsiębiorcy bardzo często potrzebują pomocy względem podmiotów zagranicznych. Dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego i angielskiego jestem w stanie zaoferować Państwu pomoc i koordynację pomocy (w przypadku konieczności zatrudnienia zagranicznego prawnika) także poza teren Polski. Jak podaje Rzeczpospolita z dnia 17 listopada 20124 roku, nr 266 (9993), aż 37% polskich eksporterów ma kłopoty z odzyskaniem swych należności z Niemiec (a niemieccy kontrahenci uchodzą za solidnych). W takim wypadku konieczna jest ocena, czy sprawę o zapłatę można i należy wnieść w Polsce czy w kraju, w którym siedzibę ma Państwa kontrahent.

Gdyby było konieczne wniesienie sprawy za granicę oferuję pomoc w znalezieniu lokalnego prawnika i koordynację współpracy z zagraniczną kancelarią.

Obsługa procesów inwestycyjnych i budowlanych

Posiadam doświadczenie w zakresie obsługi procesu inwestycyjno – budowalnego przy budowie jednego z polskich stadionów.

Ponadto świadczę usługi na rzecz firm z branży budowlanej i produkcyjnej, a także stale współpracuję z firmą BudControlling Katarzyna Pokropska, świadczącą usługi w zakresie obsługi procesu budowlanego. Dzięki tej współpracy możliwe jest kompleksowe wsparcie procesów budowalnych – od strony technicznej, finansowej i prawnej. Dotyczy to zarówno procesów dopiero wdrażanych, jak i tych które trwają (a pojawiły się w nich rozmaite problemy) lub nawet zostały zakończone.

Sprawy z tego zakresu cechuje duża specyfika, związana nie tylko z koniecznością poznania wielu zagadnień technicznych, ale przede wszystkim z olbrzymią presją na czasowe zakończenie inwestycji. Ofiarami tej presji często padają niewielkie firmy budowlane, które nie zawsze potrafią zabezpieczyć się przed upadłością lub niewypłacalnością ich kontrahenta.

Prawo nieruchomości

W ostatnim czasie miałem zaszczyt obsługiwać największą transakcję najmu powierzchni biurowej poza Warszawą w 2014 roku:
(więcej: http://www.cbre.pl/pl_pl/news_events/news_detail?p_id=17302, http://www.pb.pl/3846010,59358,hp-gbc-wynajela-od-skanska-16-4-tys.-m2-biur-w-dominikanskim-we-wroclawiu).

Od wielu lat zajmuję się transakcjami najmu powierzchni biurowej - zarówno dla dużych korporacji jak i mniejszych przedsiębiorców (także w Europie Zachodniej oraz krajach Azji). Prowadzę także sprawy z zakresu roszczeń najemców przeciwko właścicielom centrów handlowych z tytułu ich niewłaściwego zarządzania i komercjalizacji.

Ponadto, oferuję pomoc z zakresu:

 • nabywania nieruchomości przez cudzoziemców – przy czym wsparcie w tym zakresie jest kompleksowe i może obejmować także sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości (due dilligence),
 • Inne umowy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, takie jak przykładowo:
  • umowy o wdrożenie oprogramowania (np. system ERP dla dużej grupy kapitałowej),
  • umowy o zakup wyposażenia firm (np. linii produkcyjnych, maszyn etc.),
  • umowy o współpracy z innymi podmiotami – np. umowy kupna, dostawy, kooperacji, umowy produkcyjne, umowy agencyjne, umowy o zakazie konkurencji., posiadam także doświadczenie w zakresie umów z tzw. dużymi sieciami handlowymi (co do których istnieje cały szereg wymogów do spełnienia, wynikających z prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), umowy sponsoringowe,

Spory wewnątrz spółek lub grup kapitałowych

Oferuję Państwu także wsparcie w bardzo licznych sporach pomiędzy wspólnikami spółek, a także w sporach w obrębie grup kapitałowych (w tym także w sporach międzynarodowych z tego zakresu). Przykładowe sytuacje, w których konieczne jest wsparcie prawnika to sprzeciw wspólników wobec planu odejścia ze spółki, spory o rozwiązanie spółki, próby przejęcia kontroli nad spółką poprzez zwołanie zgromadzenia wspólników. Każda tego typu sprawa ma indywidulany charakter i wymaga oceny sytuacji także pod kątem prawa karnego i zasad prowadzenia księgowości.

Reprezentacja spółek matek wobec spółek córek

Wsparcie z tego zakresu potrzebne jest zwłaszcza w obrocie międzynarodowym i nie musi być wcale związane ze sporem w obrębie grupy. Oferuję Państwu pomoc w założeniu lub likwidacji spółek matek, ukształtowaniu zasad zatrudnienia członków zarządu, czynnościach kontrolnych wobec władz spółek córek oraz przeprowadzeniu zgromadzeń władz spółek.

Inwestycje developerskie

Oferuję wsparcie w zakresie inwestycji deweloperskich, w tym obsługę firm developerskich oraz – dla potencjalnych nabywców mieszkań i domów – analizę umów deweloperskich. W swej praktyce wielokrotnie stykałem się z sytuacjami, w której konieczna była negocjacja i zmiana znacznej części umowy proponowanej przez dewelopera. Analizę takiej umowy warto powierzyć adwokatowi – wiąże się ona bowiem z olbrzymim zaangażowaniem finansowym, a zabezpieczenie interesów nabywcy jest w tym przypadku skomplikowanym zagadnieniem.

Prawna obsługa procesu pozyskiwania środków (dotacji) unijnych

Oferuję pomoc z zakresu wsparcia prawnego przy obsłudze płatności ze środków unijnych, w tym projektowanie i opiniowanie umów pod kątem wymogów unijnych, a także - jeśli jest to konieczne – wsparcie z zakresu prawa karnego we wszystkich sprawach związanych z dotacjami.

Transport drogowy i kolejowy

Posiadam doświadczenie w zakresie transportu drogowego (opiniowanie umów, spory o zapłatę przewoźnego), także w aspekcie międzynarodowym. Oferuje ponadto usługi z zakresu transportu kolejowego, w tym unijnych i polskich wymogów dopuszczania pojazdów szynowych na terenie Polski.

Spory z ZUS

Mój zespół oferuje pomoc z zakresu niektórych sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a to:

 • spory dotyczące tytułu podlegania ubezpieczeniom (przykładowo w sytuacji gdy ZUS podważa umowę o pracę jako podstawę objęcia ubezpieczeniom społecznym,
 • spory związane z odpowiedzialnością członków zarządu za płatność składek ZUS

Kancelaria adwokacka WrocławKancelaria adwokacka WrocławKancelaria adwokacka WrocławKancelaria adwokacka WrocławPrawo karne gospodarcze

Z uwagi na przedmiot mojej specjalizacji (prawo gospodarcze) zajmuję się także prawem karnym gospodarczym, w tym sprawami:

 • przeciwko osobom zarządzającym podmiotami gospodarczymi o oszustwa, niezgłoszenie upadłości w terminie,
 • o niegospodarność,
 • o ukrywanie majątku przed egzekucją komorniczą,

Tego typu sprawy wymagają nie tylko wiedzy karnistycznej, ale także orientacji w prawie gospodarczym oraz zasadach księgowości rachunkowości.

Prawo prasowe i ochrona dóbr osobistych

Posiadam doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw przeciwko mediom i dziennikarzom - zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym. W przypadku naruszenia dóbr osobistych przez media (bądź podania przez nie nieprawdziwych informacji) kluczowa jest szybka i odpowiednio dobrana reakcja (na gruncie prawa prasowego, prawa ochrony dóbr osobistych czy też prawa karnego), a także właściwe sprzężenie działań na polu prawnym z innym działaniami (np. na gruncie public relations).

Misją prowadzonego przeze mnie zespołu jest świadczenie wszechstronnej pomocy prawnej z wielu dziedzin prawa, przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy techniki. Mój zespół przywiązuje bardzo duża wagę do starannego prowadzenia negocjacji, z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, a także z użyciem funkcji screen sharing (dzielenie pulpitu), tak aby wszyscy uczestnicy negocjacji na bieżąco śledzili przebieg wprowadzenia zmian w umowie

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami!

Nie mieszkasz w Polsce i potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami!

O mnie

Obecnie zawód wykonuję jako wspólnik (partner) w kancelarii "Studziński i Partnerzy" Adwokacka Spółka Partnerska, w jej wrocławskim biurze. Spółka ma dwa biura: w Kłodzku i we Wrocławiu.
Informację o rodzaju prowadzonych przeze mnie spraw znajdą Państwo TUTAJ.

Witold Studziński

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 71 756 98 73, +48 71 718 22 62
  +48 71 718 15 84, +48 605 40 60 84
  +48 74 646 05 11
  Adres: ul. Zielińskiego 51/1A
53-533 Wrocław